Csorba József igazságügyi műszaki szakértő

Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a fogása!

Igazságügyi szakértés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését."

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

 

Csorba József igazságügyi műszaki szakértő

Nyilvántartási szám: 6586

 

Szakterületek:

 • villamos energiagazdálkodás
 • villamos energetikai mérés és irányítástechnika

 

Gyakori megbízók, felhasználók

 

1. Bíróságok

 • polgári peres ügyek
 • büntető peres ügyek
 • peren kívüli eljárások

2. Rendőrség

 • kárfelmérés, kárérték becslés
 • műszaki- és költségvizsgálat

3. Természetes- és jogi személyek

 • jogviták műszaki- és költségelemzése
 • energiagazdálkodási kérdések
 • villamos energetikai mérés ügyi kérdések
 • épületvillamosságal összefüggő kérdések
 • szabálytalan vételezések kivizsgálása
 • közérdekű üzem megzavarásának vizsgálata
 • villamos balesetek kivizsgálása
Asztali nézet